skip to Main Content

Autoput Banjaluka 001

 

Vijeće ministara prihvatilo je više pojedinačnih inicijativa Ministarstva finansija i trezora radi zaključivanja dva sporazuma i tri ugovora kojima se osiguravaju finansijska sredstva za izgradnju nekoliko dionica/poddionica na Koridoru Vc u dužini od oko 30 kilometara.

Riječ je o inicijativama za zaključivanje Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Koridor Vc – tunel Kvanj – Buna, vrijednog 100 miliona eura; Sporazuma o zajmu između OFID – OPEC Fonda za međunarodni razvoj i Bosne i Hercegovine za Projekt „Koridor Vc – poddionica Vranduk – tunel Zenica“, vrijednog 49 miliona eura; Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj, za finansiranje izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Donja Gračanica, poddionica Nemila – Vranduk, vrijednog 36 miliona eura; Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Koridor Vc – tunel Zenica, vrijednog 76 miliona eura; te Ugovora o zajmu (Projekt Koridor Vc – Svilaj – Odžak – II faza) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijednog 40 miliona eura.

Back To Top