skip to Main Content

Zakona o porezu  dobit u FBiH, definisani su uslovi ostvarenje olakšica na porez na dobit po osnovu novouposlenih zaposlenika. Navedena su dva uslova koja moraju biti kumulativno ispunjena da bi se mogla priznati olakšica na porez na dobit po osnovu novouposlenih: 1. Trajanje ugovora o radu u kontinuitetu od najmanje 12 mjeseci; 2. novouposleni nije bio u radnom odnosu u preduzeću ili u povezanom licu u prethodnih pet godina. Zaposlenik je primljen tokom 2017. godine uz uslov ispunjenja oba potrebna uslova, tokom 2021. godine zaposlenik se odjavio i ugovorom vezao za rad kod povezanog lica na dva mjeseca, te se nakon dva mjeseca vratio u matično preduzeće. Da li su ispunjeni uslovi za korištenje olakšice za novouposlene tokom 2017., 2018., 2019. i 2020. do momenta prekida radnog odnosa i da li su ispunjeni uslovi za nastavak korištenja olakšica tokom 2021. i 2022. nakon povratka zaposlenika iz povezanog preduzeća?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top