skip to Main Content

55140c16 3250 4c64 Aace 4b0fb0094cfb Rak 718×446

 

Regulatorna agencije za komunikacije (RAK) BiH je javnim operaterima u BiH izdala dozvole za pokrivanje Sarajeva, Mostara i Banje Luke digitalnim signalom, a ono što ovih dana pripremamo jeste da u multipleks A, pored javnih servisa, uđu i komercijalne televizije i da na takav način osiguramo ravnopravan pristup i tretman svih u BiH – izjavio je danas generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH Predrag Kovač.

Kako je dodao, cilj je da se što je prije moguće izađe iz ove situacije u kojoj se trenutno nalazimo, a to je da je BiH jedina u regionu u kojoj još postoji emitovanje analognog signala.

– Trebalo bi da je na snazi testni rad na ove tri lokacije koje sam spomenuo, kada je riječ o  javnim servisima. Zbog tehničkih problema oni još kasne, nisu ušli u tu fazu. Ono što očekujemo ovih dana da se desi, to je druga faza i pokrivanje cijele teritorije BiH opremom za digitalno emitovanje. Što se Agencije tiče, mi smo spremni da to bude sutra, međutim, postoje još  neke tehničke stvari koje nam ne idu naruku, da imamo pokrivenu cijelu teritoriju BiH digitalnim signalom – kazao je novinarima Kovač.

Naveo je da će Agencija morati napraviti pravila za komercijalne televizije koje ulaze u sitem digitalnog emitovanja, a vodiće se računa prije svega o tome da to budu one televizije koje u ovom trenutku imaju najveću pokrivenost i da se na takav način omogući i komercijalnim televizijama da budu prisutne.

Govoreći o razlozima kašnjenja ovog procesa u BiH, Kovač je kazao da postoji više problema, a jedan od njih je što je odlukom ili zaključkom Vijeća ministara BiH određeno da mrežni operatori formiraju tri javna servisa, a oni to još nisu uradili, iako su to trebali završiti u januaru.

-To je situacija koja i Agenciji i svima ostalim donekle otežava ovaj posao. Radi se o sistemu multipleksa B gdje bi mogle da uđu sve zainteresovane postojeće i eventualne novoformirane televizije. Drugi problem je što postavljanje i testiranje opreme iz prve faze projekta još  nije završeno i mi očekujemo da će to javni servisi uraditi u najskorije vrijeme – izjavio je Kovač.

Vanjskotrgovinska komora BiH i Regulatorna agencija za komunikacije BiH danas su u Sarajevu organizirale okrugli sto o temi „Digitalizacija televizije u Bosni i Hercegovini“ na kome je bilo govora o trenutnom stanju, predstojećim aktivnostima, te obavezama privrednih subjekata u tom procesu.

Predsjednik VTKBiH Bruno Bojić je kazao da će proces digitalizacije ‘medijsku sliku’ postaviti bržom, jačom i kvalitetnijom, te na određeni način doprinijeti i unapređenju komunikacije privrednih subjekata, ne samo u zemlji već u cijelom svijetu.

Naglasio je da su telekomunikacije jedan od najznačajnijih motora razvoja privrednog društva u BiH.

– Komora, kao neko ko predstavlja, zastupa i pomaže privredne subjekte, putem ovakvih okruglih stolova daje svoj doprinos – dodao je Bojić.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top