skip to Main Content

PITANJE: Posljednji oglas za pomoćnike direktora u Upravi … završen je 2018. godine, u kom periodu su operativni rukovodioci postavljeni na četiri godine, tako da je taj period odnosno mandat istekao 2022. godine.  Da li se imenovanje određenih pomoćnika direktora može izvršiti putem internog oglasa ili je neophodno javno oglašavanje. Agencija je imenovala jednog operativnog rukovodioca – pomoćnika direktora, kojom prilikom je napravljena analogija sa sekretarom sa posebnim zadatkom u smislu sličnosti funkcija, pri čemu je kasnije u daljem tumačenju, dato mišljenje da imenovani i nakon isteka mandata ostaje na funkciji do novog imenovanja na tu funkciju, što inače važi za sekretare sa posebnim zadatkom. S tim u vezi, da li je, imajući u vidu prethodnu analogiju, neophodno raspisivanje ikakvog oglasa za navedeno radno mjesto, uzimajući u obzir najduži period imenovanja i zakonske odredbe o imenovanju operativnih rukovodilaca?

 

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top