skip to Main Content

PITANJE: Društvo je nakon okončanja sudskog postupka dokazivanja vlasništva upisalo vlasništvo s dijelom 1/1 na jednoj nekretnini i na drugoj nekretnini 1/2 u zemljišnim knjigama. Imovina se koristila, ali nije bila evidentirana u poslovnim knjigama. Na koja konta pasive evidentirati naknadno stečenu imovinu (kapital, odgođeni prihodi ili…?) i koje odluke za isto preporučujete?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top