skip to Main Content

PITANJE: Uposlenica organa javne uprave (namještenik) podnijela je zahtjev za skraćeno radno vrijeme zbog njege djeteta sa težim smetnjama u razvoju. Sukladno članku 69. Zakona o radu Federacije BiH („Sl. novine FBiH“, br. 26/16, 89/18 i 44/22) i članku 60. Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u općinskim službama za upravu i drugim službama ovoga organa, propisano je pravo jednom od roditelja koji imaju dijete s težim smetnjama u razvoju da rade polovinu punog radnog vremena. Da li poslodavac isplaćuje samo naknadu plaće za vrijeme koje bi radnica radila, tj. pola radnog vremena (4 sata) ili isplaćuje punu plaću i kojim posebnim zakonima, pravilnicima odnosno  uredbama je utvrđeno ovo pravo? Riječ je o Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top