skip to Main Content

Fed Min Finan Mmf

 

Kao odgovor zahtjevu Federalnog ministarstva financija odobrena je stručna pomoć Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u cilju analize raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i pripreme odgovarajućih zakonskih rješenja u toj oblasti.

Shodno tome počelo se s aktivnostima u FBiH prema rasporedu usaglašenom s MMF-om, te je tako u srijedu, 2. marta ove godine održan prvi radni sastanak ministrice financija Jelke Milićević sa saradnicima i ekspertnog tima MMF-a na kojem se raspravljalo i ukazivalo na mogućnost optimalnih rješenja na polju raspodjele javnih prihoda.

Misija za pružanje tehničke pomoći boravi u Sarajevu od 2. do 16. marta ove godine kako bi predstavnike vlasti savjetovali o reformi u fiskalnoj decentralizaciji i povezanom projektu Upravljanja javnim financijama (PFM) u Federaciji.

Danas je na rasporedu sastanak sa službenicima Ministarstva financija Kantona Sarajevo o trenutnoj fiskalnoj situaciji; prihodima; fiskalni odnos s federalnom vladom i procesi donošenja proračuna i izvještavanja; aranžmani kreditiranja od vanjskih kreditora kantonima i općinama i servisiranje duga.

Misija će uraditi procjenu formule raspodjele prihoda i pratećih dogovora sa stajališta da oni trebaju rezultirati raspodjelom sredstava proporcionalno jazu između potrošnje nižih nivoa vlasti i sposobnosti zajednice da podignu vlastite prihode – ne stvarno prikupljeni prihod, već onaj kojem se mogu dodijeliti njegovi oporezivi ekonomski izvori. Predložit će se i odgovarajuća fiskalna pravila kako bi se unaprijedila efikasna upotreba sredstava i očuvanje javnih financija.

Misija će na kraju dati nalaze/zaključke i preporuke koji će se finalizirati u sjedištu misije nakon dobivanja komentara od vlasti, FAD savjetodavnog vijeća i EU tima, saopćeno je Feni iz Odjela za odnose s javnošću Federalnog ministarstva financija.

 

Izvor: FENA

Back To Top