skip to Main Content

Protekla godina je za BH Telecom bila dinamična i značajna rekao je danas na konferenciji za medije Mirsad Zaimović, generalni direktor. Prezentirajući finansijske pokazatelja za 2015. godinu, naveo je rezultate koji potvrđuju da je ova kompanija i dalje lider u telekomunikacijama.

Osvrnuo se i na promjene menadžmenta u ovoj kompaniji koje su se desile početkom i sredinom prošle godine. Posljednje promjene unutar Uprave napravljene su prije mjesec dana, a pored promjena menadžmenta, u kompaniji je provedeno više paralelnih i izuzetno kompleksnih procesa.

Zbog značajnog pada prihoda po korisniku kompanija je pristupila racionalizaciji troškova, koji su u konačnici polučili dobrim rezulatima.

Prema riječima direktora Zaimovića, bruto dobiti u 2009. godine iznosila je oko 160 miliona KM, a 2014. godine je pala na 88,3 miliona KM. Međutim, već 2015. su završili s rezultatima boljim od prethodne godine, za 1,6 miliona KM. Odnosno, bruto dobit BH Telecoma za 2015. godinu iznosila je 89,8 miliona KM.
Amortizacija za 2015. godinu iznosi 124,3 miliona KM, što je za 4,6 miliona KM veći iznos u odnosu na 2014. godinu.

Pojasnio je da troškovi amortizacije umanjeni za dobit čine EBITDU, koja se koristi u sektoru za procjenu vrijednosti preduzeća. EBITDA u 2015. godini iznosila je 209,8 miliona KM što je za 7,5 miliona KM veća vrijednost nego u 2014. godini.

 

Iako je vrijednost BH Telecoma u periodu od 2006-2014. padala ova kompanija nije na prodaju. A direktor Zaimović je pojasnio i zbog čega je to tako. Naime, u tom periodu uplaćeno je oko 2 milijarde KM u budžet FBiH po osnovu dividende PDV-a, doprinosa za PIO, zdravstvo, nezaposlenost, poreza na dobit te donacija i sponzorstava.
Tačnije, u navedenom periodu, isplaćena je dividenda vlasniku, odnosno Vladi FBiH, i mali dioničarima u iznosu od 991,7 miliona KM. Po osnovu PDV-a isplaćen je iznos od 427,9 KM, a za doprinose za PIO, zdravstvo i nezaposlenost je isplaćen ukupan iznos od 416,6 miliona KM. Uplaćen je porez na dobit u iznosu od 139,8 miliona KM, a donirali su skoro 13 miliona KM raznim neprofitnim organizacija i kroz sponzorske aranžmane kojima su podržane najznačajnije sportske, kulturne, humanitarne i naučne aktivnosti potrošen je iznos oko 40 miliona KM.

“BH Telecom ne treba privatizirati, ovi rezultati govore da uplaćujemo dividendu i da smo napredovali”, naglasio je Zaimović.

Na pitanje o sve češćim spekulacijama o privatizaciji BH Telecoma i smanjenju radnih mjesta, Zaimović je odgovorio da bi se vjerovatno broj zaposlenih smanjio, ali da bi se njihove aktivnosti radile iz većih gradova, odnosno iz nekog drugog grada odakle ta kompanija dolazi.

Govorio je i o tome da je najveći problem telekomunikacija nezakonito poslovanje kablovskih operatera. Naveo je da oni imaju puno niže troškove, jer postavljaju mreže „gdje god stignu“ i većinom nezakonito, dok BH Telecomu treba najmanje dvije godine da dobije potrebne dozvole i ukopa mrežu u urbanističku zonu. A kilometar kablovske mreže košta oko 64.000 KM.
(Poslovne novine)

Back To Top