skip to Main Content

Bosansko Grahovo

 

Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini organizirala je forum na temu “Vertikalna suradnja između nižih i viših razina vlasti u Hercegbosanskoj županiji po pitanju koncesija”, koji se održao danas u zgradi općine Bosansko Grahovo.

Službenica za odnose s javnošću Misije OESS-a u BiH Radmila Trifković je za Fenu kazala da su sudionici jučerašnjeg foruma imali priliku raspravljati o praktičnim implikacijama po pitanju koncesija u Hercegbosanskoj županiji, upoznati se sa planiranim zakonskim rješenjima predviđenim na razini Federacije Bosne i Hercegovine, kao i općinskim stavovima o praksama vezanim za koncesije, te prijedlozima za unaprijeđenje.

– Tema današnjeg foruma je važna za općine iz Hercegbosanske županije, koje su prepoznale važnost koncesija i njihov značaj za lokalni ekonomski razvoj – istaknula je Trifković.

Po njezinim riječima, jučerašnji forum je bio odlična prilika za predstavnike općina, kao i županije, da se čuju njihova mišljenja i prijedlozi, kako bi se zakonska rješenja unaprijedila, bolje izregulirala suradnja između različitih razina vlast i kako bi taj resurs imao veći značaj za dobrobit svih. Na forumu su sudjelovali predsjednik Vlade Hercegbosanske županije Draško Dalić sa ministrima u čijoj nadležnosti su koncesije, predstavnici svih pet općina i općinskih vijeća iz ove županije te predsjednik radne skupine za izradu Zakona o koncesijama na razini FBiH.

 

 

 

Izvor:FENA

Back To Top