skip to Main Content

 

Institucije Federacije Bosne i Hercegovine nisu preduzele adekvatne mjere za uspostavljanje funkcionalne interne revizije koja je garant transparentne i odgovorne javne administracije, zaključak je Ureda za reviziju federalnih institucija nakon provedene revizije učinka o temi “Uspostava i funkcioniranje interne revizije u javnom sektoru”.

U saopćenju tog ureda navedeno je da jedinice interne revizije kod većine budžetskih korisnika u javnom sektoru FBiH ne rade u skladu sa zakonskim propisima i standardima.

– Značajan broj uspostavljenih jedinica za internu reviziju nije funkcionalan, zbog toga što nisu kadrovski popunjena sistematizirana radna mjesta internih revizora ili su zaposlenici uz internu reviziju obavljali i druge poslove – istaknuto je u reviziji.

Također, navodi se, u mnogim institucijama nisu ispoštovane obaveze donošenja strateškog i godišnjeg plana aktivnosti interne revizije, kojim bi se utvrdile oblasti od najveće važnosti za provođenje aktivnosti interne revizije.

– Određeni broj uspostavljenih jedinica za internu reviziju nije sačinio godišnji izvještaj o internoj reviziji. Sadašnji položaj interne revizije nije adekvatan njenoj ulozi i značaju, te rukovodstvo vrlo često ne koriti rezultate interne revizije kod donošenja poslovnih odluka i za potrebe procjene načina odgovora na poslovne i druge rizike – stav je Ureda za reviziju.

Ured za reviziju federalnih institucija proveo je analizu s ciljem procjene efikasnosti institucija u uspostavljanju i planiranju interne revizije, korištenju, te poštivanju propisa za uspostavljanje funkcionalne revizije.

Interna revizija je jedan od osnovnih elemenata dobrog upravljanja organizacijom u javnom sektoru i predstavlja jednu od tri komponente javne interne finansijske kontrole čija primjena treba osigurati nadzor nad transparentnim korištenjem javnih sredstava i učinkovitosti javne uprave.

Svrha te revizije bila je ukazati na značaj interne revizije u javnom sektoru u FBiH, jer bi institucije trebale iskoristiti rezultate rada interne revizije unapređujući proces poslovanja organizacije, a time bi se na sistematičan i uređen način pristupilo procjeni i unapređenju efektivnosti procesa upravljanja rizicima, kontrolnih procesa i procesa upravljanja organizacijom.

Ispitivanje je fokusirano na vremenski period od 2013. do 2014. godine i odnosi se na aktivnosti institucija/korisnika budžetskih sredstava na federalnom nivou.

 

 

 

Izvor:FENA

Back To Top