skip to Main Content

Odlukom Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, broj: 04-27-94-I/17 od 25.08.2017. godine, na liniji Vijećnica – Dobrinja, počev od ponedjeljka 4. septembra, povećana je pojedinačna cijena autobuske karte sa 1,60 na 2,00 KM.

Iako, kao ovlašteni prijevoznik, koji posjeduje registriranu liniju Vijećnica – Dobrinja, nismo konsultirani o povećanju cijene karata, a uzimajući u obzir da se ova Odluka odnosi na sve prijevoznike koji obavljaju navedenu autobusku liniju, neovisno od našega stava, poštivat ćemo i primjenjivati, od strane Ministarstva saobraćaja, utvrđenu cijenu prijevozne karte.

Svi ostali uslovi za korištenje sistema elektronke naplate Centro Card, kao i drugi uvjeti prijevoza, za naše putnike ostaju nepromijenjeni, saopćeno je iz kompanije Centrotrans.

 

Back To Top