skip to Main Content

 

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) donijelo je Odluku o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade CBBiH bankama na iznos rezerve po kojoj osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti i pozajmljena sredstva, bez obzira na to u kojoj se valuti nalaze.

Odlukom je utvrđena jedinstvena stopa obavezne rezerve od 10 posto koju CBBiH primjenjuje na osnovicu za obračun obavezne rezerve.

Također, odlukom je utvrđeno da CBBiH na iznos sredstava obavezne rezerve ne obračunava naknadu. Na iznos sredstava iznad obavezne rezerve, CBBiH obračunava naknadu po stopi koja predstavlja 50 posto stope koju primjenjuje Evropska centralna banka (ECB) na depozite komercijalnih banaka.

Odlukom o uvođenju negativne kamatne stope naknade na iznose viškova iznad obavezne rezerve na računima rezervi, CBBiH želi potaći komercijalne banke da iskoriste navedena sredstva za odobravanje kredita stanovništvu i preduzećima.

Viškovi iznad obavezne rezerve komercijalnih banaka na računima rezervi kod CBBiH već duže vrijeme bilježe kontinuiran rast, pri čemu banke u formi viškova na računima rezervi trenutno drže oko 2,5 milijardi KM.

Navedena odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku BiH, a bit će primjenjivana od 1. jula 2016., saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Back To Top