skip to Main Content

 

Kroz javne nabavke u zemljama EU troši se 15 do 18 posto GDP-a, što su značajna javna sredstava i bitno je da se način njihovog trošenja uredi tako da se osigura transparentnost, jednak tretman prema svim potencijalnim ponuđačima i najefikasnije trošenje tih sredstava – izjavila je v.d. direktorica Sektora za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH) Elma Kovačević – Bajtal.

U tom smislu, kako je dodala, potrebna je kontinuirana edukacija naručilaca i ponuđača usluga kako bi se proces javnih nabavki odvijao bez bilo kakve sumnje u legalnost procesa.

VTKBiH je juče u Sarajevu organizirala seminar o temi „Pravila javnih nabavki Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj“ u saradnji sa ovim međunarodnim finansijskim organizacijama i Agencijom za javne nabavke BiH. Prezentirana su pravila javnih nabavki i mogućnosti učešća na tenderima Svjetske banke, te pravila i politika javnih nabavki Evropske banke za obnovu i razvoj. Pored toga, bilo je riječi i o procesu pripreme ponuda, te najčešćim razlozima za odbijanje ponuda.

Česta greška koju ponuđači prave u situaciji kada naprimjer apliciraju za projekte te banke u vidu joint venturea (zajedničkog preduzeća/poduhvata), kako je prokomentirala ekspertica Svjetske banke za nabavke Kashmira Daruwalla, jeste što podnesu garancije samo na ime vodeće firme u tom joint ventureu, umjesto na ime samog joint venturea, a što nije u skladu sa smjernicama Svjestke  banke i takva ponuda se smatra nevažećom.

Dauruwala je podsjetila da je u BiH od 1996. godine dosad implementirano 68 projekata, vrijednosti 1,7 milijardi američkih dolara, dodajući da je trenutno u toku oko 11 projekata, vrijednosti 244,4 miliona.

-Naš cilj je da BiH stavimo na put rasta i razvoja i zato intenzivno sarađujemo sa javnim i privatnim sektorom u BiH, jer su oni ti koji će dovesti do toga. Kada se radi o procedurama nabavke kod investicionih projekata, naša vizija je da naš klijent, odnosno zajmoprimac dobije odgovarajuću vrijednost za novac koji uloži i da pritom sačuva integritet – izjavila je Dauruwala.

Ekspert Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Veljko Sikirica je naglasio dobru saradnju sa VTKBiH i Agencijom za javne nabavke BiH, te potrebu kontinurane edukacije o pravilima javnih nabavki. Dodao je da je BiH napravila iskorak u zadovoljavanju uslova kada je riječ o direktivama na polju javnih nabavki.

Govoreći o uspješnosti firmi iz BiH na dobijanju poslova, Sikirica je kazao da su od 100 posto licitacija, bh. firme u posljednjih  pet godina na projektima EBRD-a dobile 80 posto poslova i da je to dobar uspjeh.

Back To Top