skip to Main Content

 

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača sastao se s delegacijom Saveza udruženja penzionera FBiH i Saveza kantonalnih udruga umirovljenika u FBiH, na čelu s Mehmedalijom Rapom i Ivanom Kožulom.

Razgovarano je o aktualnoj problematici vezanoj za status penzionera u ostvarivanju njihovih prava i stabilizaciji penzionog fonda, reformi PIO/MIO sistema i donošenju novog Zakona o PIO/MIO, koji, kako je zaključeno, nema alternativu jer predstavlja trajno rješenje za penzioni sistem.

Donošenje novog Zakona o PIO/MIO i uvođenje trezorskog poslovanja doprinijet će stabilizaciji penzionog sistema, redovitoj isplati penzija i jačanju financijske stabilnosti Federalnog zavoda PIO/MIO, jer će na taj način biti osigurana novčana sredstva iz Proračuna FBiH ili nekog drugog izvora koji će obezbijediti Vlada FBiH.

Dogovorena je intenzivnija suradnja između udruženja, resornog ministarstva i Vlade FBiH, s ciljem uspješne reforme mirovinskog sistema i donošenja novih provodljivih propisa, istaknuto je na sastanku, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Back To Top