skip to Main Content

29c074538226716f653abb358d7e5629

 

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je usvojila Tarifni sistem KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije. Ovaj tarifni sistem primjenjivat će se u dvije faze. Prva faza se odnosi na prelazak sa linearnog načina fakturisanja kroz 12 mjeseci za stambeni prostor i 7 mjeseci za poslovni prostor, na obračun i fakturisanje priključne snage, što predstavlja 40 posto ukupne cijene, odnosno fiksne troškove kroz 12 mjeseci i isporučene energije, što predstavlja varijabilni dio troškova, odnosno preostalih 60 posto od ukupne cijene kroz 7 mjeseci sezone grijanja, preciznije u mjesecima januar, februar, mart, april, oktobar, novembar i decembar. Ovakav obračun primjenjivat će se od 01. augusta 2016. godine i odnosi se na objekte bez mjerenja potrošnje toplotne energije.

Druga faza podrazumijeva obračun i fakturisanje kod svih korisnika na osnovu izmjerene utrošene energije na obračunskom mjernom mjestu – zajedničkom/individualnom mjerilu toplotne energije i implementirat će se postupno, a najkasnije do 2020. godine, s obzirom na poduzimanje niza mjera koje korisnici trebaju poduzeti u cilju obezbjeđenja mjerenja i energetske efikasnosti. Primjenom ovakvog načina obračuna potrošnje toplotne energije omogućit će se poboljšanje likvidnosti KJKP Toplane-Sarajevo“, jer će im biti omogućeno da izmire troškove energenata u mjesecima kada oni i nastaju.

Donesena je i Odluka o visini tarifnih stavova na osnovu cijena odobrenih po ranijoj Odluci Vlade KS od 13. juna 2016 godine, a koje su u primjeni od 01. juna ove godine, čime prestaje paušalni obračun i za domaćinstva i za poslovne prostore.

Back To Top