skip to Main Content

Frank

 

Ekonomski analitičar Zlatko Hurtić smatra da bi novi prijedlog Hypo banke za rješavanje pitanja kredita u švicarskim francima mogao biti prihvatljiv za sve zainteresirane strane, uključujući i socijalno najugroženije kreditne dužnike.

Hurtić je za Fenu izjavio kako Hypo banka sasvim sigurno ima interes da poboljša svoj imidž u javnosti, kao i da zadrži postojeće i privuče nove klijente.

-Dužnici bi također trebali biti zadovoljni, jer su uvjeti kredita posebno za penzionere i socijalno ugrožene kategorije ublaženi. A bankarski sektor u cjelini dobiva na tome što se krenulo u rješavanje problema. Dobro je da je napokon došlo do dijaloga između banaka i dužnika koji je urodio prijedlozima za ublažavanje uvjeta kredita i to je najvažnije – ističe Hurtić.

Budući da na strani države ne postoje instrumenti koji bi mogli natjerati banke da olakšaju uvjete kredita, on kaže da svaki prijedlog, pa i ovaj od strane banaka, treba pozdraviti. Tim prije što banke nisu u obvezi baviti se novonastalim problemima građana BiH koji, ipak, snose najveću odgovornost zbog loših odluka koje su, kako ističe, sami donijeli i ugovora o kreditima koje su dobrovoljno potpisali na svoju štetu.

Komentirajući negativne reakcije na prijedlog Hypo banke od nekih predstavnika udruženja koja okupljaju kreditne dužnike, Hurtić kaže kako su oni trebali pozdraviti dijalog i spremnost banke da ublaži uvjete kredita bez obzira da li to nekim pojedinicima odgovara ili ne.

-Koliko možemo vidjeti, banka želi pomoći najugroženijim porodicama i niko ne može biti protiv toga. Druga je stvar što vjerovatno pojedinci koji vode ta udruženja nisu vidjeli neku veću korist za sebe obzirom da ne spadaju u kategorije najugroženijih. Oni ipak trebaju biti svjesni da su sami sebe zbog neznanja ili drugih motiva doveli u ovakvu situaciju, jer su pri punoj svijesti potpisivali ugovore koji su im naštetili. Ovdje će svi morati nešto izgubiti pa tako i banka i zbog toga svaki kompromis koji vodi u pravcu smanjenja tereta kredita, posebno za najugroženije, ipak treba pozdraviti – zaključuje ekonomski analitičar Zlatko Hurtić.

Rješenje koje je predložila Hypo banka podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obveza za 30 posto uz konverziju u domaću valutu po trenutnom tečaju, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5,99 posto, pri čemu će Banka snositi sve naknade prijenosa; osiguranje po novom kreditu ostaje isto, a moguće je i dalje produženje roka dospijeća do 100 odsto preostalog roka otplate kredita za klijente do najviše 75 godina starosti.

Kako je priopćeno, predloženo rješenje Hypo banke ima i dodatnu komponentu socijalne odgovornosti, u vidu dodatne olakšice smanjenja iznosa kreditnih obveza za 50 posto, a koja će se osigurati za 25 posto klijenata čija domaćinstva imaju najniža mjesečna primanja. Cilj Banke je da u narednih nekoliko mjeseci riješi i zaključi konverziju, a s klijentima će se direktno stupati u kontakt te će biti zamoljeni da Banci do 31.03.2016. godine dostave podatke o svojim primanjima, pri čemu Banka planira početi s provođenjem konverzija od 18.04.2016. godine te da se proces konverzije završi do 01.07.2016. godine.

 

 

 

Izvor: FENA

Back To Top