skip to Main Content

PITANJE: Klijent posluje sa bonovima (kupuje bonove od poslovnih partnera i prodaje ih fizičkim licima) i ta fizička lica koja ih koriste prilikom kupovine kod poslovnih partnera klijenta ostvaruju određene popuste tzv. povrat od osobnih kupovina koje opet mogu iskoristiti kod tih istih. Da li i na koji način ovo treba da se knjiži u poslovnim knjigama klijenta?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top