skip to Main Content

PITANJE: U ovršnom postupku koji se vodi kod općinskog suda zaključkom je pozvan tražitelj ovrhe da na ime troškova izlaska sudskog ovršitelja na lice mjesta radi obavljanja pljenidbenog popisa pokretnina ovršenika, izvrši uplatu sredstava na ime troškova te radnje, i da sudu u ostavljenom mu roku, a najkasnije do dana za kada je zakazan pljenidbeni popis, dostavi dokaz (uplatnicu) o izvršenoj uplati predujma.

Može li sud rješenjem obustaviti ovršni postupak ukoliko tražitelj ovrhe do dana za kada je zakazan pljenidbeni popis  sudu ne dostavi dokaz (uplatnicu) da je izvršio uplatu sredstava na ime obavljanja te ovršne radnje, a rješenjem o ovrsi  na prijedlog tražitelja ovrhe je  odobrena ovrha samo na pokretninama ovršenika?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top