skip to Main Content

PITANJE: Da li je poslodavac obavezan obaviti konsultacije sukladno članu 23. Zakona o vijeću zaposlenika i u slučaju pojedinačnih otkaza ugovora o radu ili samo kod otkaza ugovora o radu za više od 10% zaposlenika, ali najmanje petorici, te da li se ova obaveza konsultiranja primjenjuje i u slučaju kada poslodavac otkazuje ugovor o radu članu upravnog odbora, poslovodnog organa, nadzornog odbora, te radniku kojeg poslodavac ovlasti da ga zastupa u odnosima sa radnicima?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top