skip to Main Content

Upravni odbor Uprave za inidirektno/neizravno oporezivanje (UO UINO) BiH nije danas postigao suglasnost o poravnanjima između entiteta za 2012., 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu.

Na današnjoj sjednici razmatrani su i prijedlozi za konačna poravnanja raspodjele prihoda od PDV-a s Jedinstvenog računa koje su predložili iz Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske, ali nije bilo većine glasova za usvajanje ni jednog ni drugog prijedloga.

Članovi UO UINO nisu danas usvojili odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava s Jedinstvenog računa za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine.

Nakon razmatranja inicijative za izmjenu zakona o trošarinama u dijelu duhanskih proizvoda članovi UO UINO odlučili su da se formira radna skupina koja će uraditi sveobuhvatnu analizu i nakon toga, eventualno, predložiti izmjene i dopune zakonskih propisa, saopćeno je nakon sjednice.

Razmatrane su i primljene k znanju informacije o plaćenim kamatama po osnovu nezakonitog obračuna i naplate neizravnih poreza za razdoblje 2013. – 2017. godina, te o kontroli prometovanja lož ulja uz obvezu menadžmenta UINO da poduzme i dodatne aktivnosti sukladno diskusijama na sjednici.

Članovi UO UINO primili su k znanju informaciju o stanju i aktivnostima Uprave u 2017. godini uz pohvalu za rekordno prikupljanje prihoda i poduzimanje mjere kako bi bili poboljšani uvjeti za porezne obveznike, ali i rad UINO, saopćeno je nakon sjednice.

Back To Top