skip to Main Content

Tuzla

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak da prestaje primjena Zaključka Vlade od 23.6.2015. godine, kojim su privremeno obustavljene aktivnosti na realizaciji Odluke o dodjeli koncesije „Tuzla kvarc” d.o.o. Tuzla za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu „Bukinje”.  

Ovim su se stekli uslovi za daljnji nastavak aktivnosti na realizaciji odluke o dodjeli koncesije ovom privrednom društvu. Ministarstvo finansija je dostavilo dokaz da je „Tuzla kvarc” uplatio 135.816,85 KM na ime glavnog duga i kamata i 600,00 KM na ime sudskih troškova.

Riječ je o potraživanju Ministarstvo finansija TK za period 2010 – 2015. godina u kojem je „Tuzla –kvarc” d.o.o. Tuzla eksplatisao sirovinu bez dodijeljene koncesije. Ustrajnošću Vlade TK da se obaveze prema državi moraju platiti riješen je dugogodišnji problem u preduzeću „Tuzla –kvarc” d.o.o. Tuzla te omogućena eksplatacija kvarcnog pijeska na legalan način.

Back To Top