skip to Main Content

553fa388 0d2c 4312 B9e2 4b25b0094cfb Vlada Tk Zgrada Il Preview

 

Vlada je prihvatila Inicijativu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za izmjene i dopune Zakona o poreznoj upravi Federaciji BiH. Inicijativa će biti upućena Parlamentu Federacije BiH, Vladi Federacije BiH, Ministarstvu finansija FBiH i Ministarstvu energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.

Odredbama Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH, data je prednost u primjeni odredbi ovog zakona u odnosu na druge propise. Izmjenama su izuzeti određeni interventni propisi kao što su: Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Zakon o finasijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH i Odluka o uslovima raspolaganja obveznicama Federacije BiH po osnovu ratnih potraživanja pravnih lica.

Postoji potreba da se na isti način izuzmu Zakon o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2008. do 2015 godine i Zakon o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu, što se ovom inicijativom namjerava postići.

Back To Top