skip to Main Content

Ministarstvo Finansija FBIH Zgrada 718×446

 

Federalno ministarstvo finansija-financija je na jučerašnjoj aukciji putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 2.000 trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine s rokom dospijeća od tri mjeseca, ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000,00 KM. Trezorski zapisi nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po jednom trezorskom zapisu na naplatu dospijevaju 23.11.2016.

Ukupan iznos pristiglih ponuda je 51.510.000,00 KM, a ukupan iznos prihvaćenih ponuda je 20.000.000,00 KM. Najviša prihvaćena cijena iznosila je 100,0125 što predstavlja kamatnu stopu od -0,05%, dok je najniža prihvaćena cijena iznosila 100,0000 što predstavlja kamatnu stopu od 0,00%. Ponderirana prosječna prihvaćena cijena iznosila je 100,0016 što predstavlja kamatnu stopu od -0,0006%. Ukupan iznos prikupljenih sredstava iznosi 20.000.313,75 KM.

Back To Top