skip to Main Content

PITANJE: Namještenica ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju navršavanjem 40 godina staža osiguranja shodno odredbama člana 40. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine FBiH”, br. 13/2018 i 90/21) i članu 70. stav 1. tačka 4. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 49/05 i 103/21) što je utvrđeno uvidom u službenu evidenciju i evidenciju Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar, Kantonalna Administrativna služba Zenica. Po zahtjevu namještenice doneseno je rješenje o korištenju godišnjeg odmora za 2023. godinu i ista je započela sa korištenjem godišnjeg odmora u cjelosti u ukupnom trajanju od 30 dana.

Međutim, dostavljanjem doznake o privremenoj spriječenosti za rad prekinuto je korištenje godišnjeg odmora, nakon čega je rješenje o korištenju godišnjeg odmora stavljeno van snage za četiri neiskorištena dana. Da li u situaciji kada se namještenica nalazi na bolovanju, u trenutku kada stiče uslove za odlazak u starosnu penziju takvo rješenje može biti doneseno?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top