skip to Main Content

PITANJE: Zaključen je ugovor o isporuci građevinskog materijala 2020. godine sa rokom isporuke „kontinuirano u roku jedne godine“. Prodavac nije isporučio dio robe-građevinskog materijala jer je zbog pandemije došlo do povećanja cijene građevinskog materijala na tržištu. Rok na koji je ugovor zaključen je istekao, a roba nije isporučena. Ugovorom je bilo propisano da će isporučilac (prodavac) platiti penale u iznosu od 0,01% od vrijednosti ugovora ukoliko robu ne isporuči ili zakasni sa isporukom robe.

U navedenom slučaju koja su prava ugovornog organa (naručioca robe), potraživati novčani iznos na ime penala ili potraživati naknadu štete?

Napominjemo da je ugovorni organ nakon isteka roka morao provesti postupak javne nabavke za nabavku robe koja je bila predmet prethodnog ugovora i zaključiti ugovor sa drugim dobavljačem.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top