skip to Main Content

PITANJE: Da li jedna ugovorna strana ima pravo na naknadu štete zbog povrede ugovorne obaveze ako o tome nije bilo nikakvih klauzula u ugovoru u smislu da nisu utanačene posebne ugovorne klauzule da će se u tom slučaju zahtijevati naknada štete (također, prema gore navedenoj sudskoj praksi moglo bi se zaključiti da se ugovorom mora utanačiti pravo na naknadu štete zbog neizvršenja obaveze)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top