skip to Main Content

PITANJE: Molim tumačenje vezano za vrstu stručne spreme. Završila sam I ciklus visokog obrazovanja (180 ECTS) studija usmjerenja Dizajn grafičkih tehnologija (zvanje Bachelor/bakalaureat inženjer grafičkih tehnologija), a potom II ciklus na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet političkih nauka, smjer klasično novinarstvo sa zvanjem magistra (magistrice) komunikologije. Visokoškolska ustanova, Banja Luka College BLC studije grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija svrstava u humanističke nauke, a Univezitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti koja ima sličan studij, jeste svrstana u grupaciju umjetnosti. Tada se saglasno propisima moj osnovni studij može svrstati u humanističke nauke, koje se opet podrazumijevaju kao društvene nauke. Preciznije, da li ispunjavam uslove za radno mjesto za koje je propisan društveni smjer?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top