skip to Main Content

U prostorijama Saveza općina i gradova FBiH  održan JE sastanak Radne grupe načelnika u vezi sa Prednacrtom zakona o šumama koji je izradilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Sastanku su prisustvovali načelnici općina: Avdija Kovačević (Vareš), Zlatko Hujić (Bosanski Petrovac), Ibro Berilo (Trnovo), Jusuf Čavkunović (Kladanj), Harisa Bojić-Begić (zamjenica općinskog pravobranitelja (Olovo), Muhamed Pilav (predstavnik Udruženja poslodavaca FBiH i Udruženja proizvođača namještaja u FBiH i Vesna Travljanin, direktorica Saveza i Zlata Turkić, viši suradnik u Savezu.

Sastanak je sazvan u cilju pravovremenog uključivanja jedinica lokalne samouprave u rješavanje problema pitanja šuma u FBiH, na čemu Savez iscrpno radi već šest godina, od donošenja Presude Ustavnog suda FBiH od 14. aprila 2009. godine kojom je utvrđeno da je Zakonom o šumama povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu.

Na sastanku je istaknuto da ni ponuđeni Prednacrt ne može biti osnova za izradu Nacrta zakona o šumama. Zaključeno je da Savez općina i gradova FBiH traži od izradilo Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva hitno sazivanje Radne grupe za izradu Zakona o šumama formirane od Vlade FBiH, čiji član je i predstavnik Saveza općina i gradova FBiH, kaže se u saopćenju za javnost.

Back To Top