skip to Main Content
Načelnici Općina FBiH O Prednacrtu Zakona O šumama

Načelnici općina FBiH o Prednacrtu zakona o šumama

U prostorijama Saveza općina i gradova FBiH  održan JE sastanak Radne grupe načelnika u vezi sa Prednacrtom zakona o šumama koji je izradilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sastanku su prisustvovali načelnici općina: Avdija Kovačević (Vareš), Zlatko Hujić (Bosanski…

Back To Top