skip to Main Content

Ismir Jusko (2)

 

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, juče je Vijeće ministara BiH donijelo jednoglasnu Odluku o usvajanju Okvirne strategije prometa Bosne i Hercegovine za period 2016.-2030. godine, čime se već kandidiranim i budućim infrastrukturnim projektima Bosne i Hercegovine omogućava finansijska podrška EU i međunarodnih finansijskih institucija.

Okvirna strategija prometa BiH je planski dokument za prometnu i infrastrukturnu mrežu u Bosni i Hercegovini i sadržava strukturne prijedloge za razvoj prometnog sektora i programe za nadgradnju kapaciteta radi usklađivanja s dugoročnim ciljevima i strateškim dokumentima Evropske unije iz oblasti prometa. Okvirna strategija prometa zasniva se na ranije usvojenim sektorskim strateškim dokumentima entiteta i Brčko distrikta BiH.

Prethodno je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko Vijeću ministara BiH podnio izvještaj o dešavanjima na Samitu zemalja zapadnog Balkana u Parizu, održanom početkom jula ove godine, na kojem je rečeno da će BiH, ukoliko prometna strategija ne bude usvojena do 15. jula 2016. godine, izgubiti 130 miliona eura.

„Razloga za donošenje ovakve strategije je bilo dosta, ali ću ipak napomenuti da je na Samitu u Parizu Evropska komisija prema našem ministarstvu i generalno BiH bila veoma jasna u stavu da ćemo, ukoliko se do 15. jula ne dostavi usvojena strategija, izgubiti inicijalno 130 miliona eura, kao i mogućnost apliciranja za bilo kakav drugi projekat u narednih 365 dana.

Smatram da je takav luksuz nepotreban BiH i da bismo napravili izuzetno veliki propust kojim bi najveći gubitnici bili građani BiH. Ovo nije strategija Ministarstva komunikacija i prometa BiH, ovdje je bio uključen čitav jedan tim predstavnika entiteta i Brčko distrikta, apsolutno nijedna sugestija koja je došla s te strane nije odbačene, već su sve usvojene strategije integrirane u jednu, te napokon imamo dokument na osnovu kojeg možemo aplicirati za ostale projekte“, istakao je ministar Jusko.

Tokom svog obraćanja, ministar Jusko posebno se zahvalio ministru prometa i komunikacija FBiH Denisu Lasiću i ministru saobraćaja i veza Republike Srpske Neđi Trniniću koji su zajedno sa svojim saradnicima, kao i predstavnicima Brčko distrikta, aktivno učestvovali na izradi Strategije.

„Neusvajanjem ove strategije u narednih godinu dana ne bismo mogli aplicirati ni za projekte od 1 eura. Ovih 130 miliona eura namijenjeno je za projekte prometne infrastrukture Zenica sjever, Luka u Brčkom, Mostar jug i dio dionice Doboj – Banja Luka.

Osim što ćemo imati razvojnu prometnu infrastrukturu, sa sredstvima koja će BiH dobiti od EU ćemo imati priliku da otvorimo između 1.500 do 2.000 novih radnih mjesta“, naglasio je Jusko.

Back To Top