skip to Main Content

Predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i predstavnici JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“, juče su na sastanku razmatrali problem privremenog smještaja, odnosno carinskog skladištenja lijekova i medicinskih sredstava.

Donesen je zaključak da će JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ nastaviti primati lijekove i medicinska sredstva isključivo za pošiljaoce za koje je ovlašteni špediter prethodno, pismeno potvrdio JP Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“  termin leta kojim pošiljka dolazi, kao i da može osigurati termin carinjenja i preuzimanja pošiljke i to u rokovima:

– do 48 sati u spremnicima dobavljača, za lijekove i medicinska sredstva koji zahtijevaju uslove čuvanja na sobnoj temperaturi ili koji ne zahtijevaju posebne uslove čuvanja i

–  do 12 sati u spremincima dobavljača, za lijekove i medicinska sredstva koji zahtijevaju posebne uslove čuvanja.

Back To Top