skip to Main Content
Marinko

Prema prethodnoj suglasnosti Vlade FBiH na, 5. sjednici  Nadzornoga odbora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar jednoglasno je imenovan mr. sc Marinko Gilja za generalnoga direktora ovoga poduzeća. Ovu dužnost generalni direktor obnašat će četiri godine.

(Akta.ba)

Back To Top