skip to Main Content

PITANJE: Društvo (pravno lice A) je izvršilo dokapitalizaciju drugog pravnog lica, na način da je vlastito zemljište unijelo u kapital tog drugog pravnog lica. Sa navedenim je postalo većinski vlasnik tog pravnog lica. Pravno lice A u svojim knjigama ima evidentirano „udjeli u drugim pravnim licima u BiH“. Da li je moguće sudsko izvršenje na osnovu presude suda nad dokapitalizovanom imovinom treće pravne osobe, odnosno udjela kojeg pravno lice A ima u nekom drugom pravnom licu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top