skip to Main Content

PITANJE: Da li je oporeziva naknada koju burza naplaćuje u vidu članarine od članova – dioničara, za usluge koje burza pruža svojim članovima (informacije o uvrštavanju novih vrijednosnih papira na tržište, informacije o drugim članovima i izdavateljima i drugo).

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top