skip to Main Content

Bruno Bojić

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine održala je juče prezentaciju vanjskotrgovinske razmjene BiH sa svijetom u 2015. godini i aktivnosti VTKBiH u 2015. godini za predstavnike diplomatskog kora i međunarodnih organizacija u BiH.

Prisutnim su se obratili doc. dr. sc. Bruno Bojić, predsjednik VTKBiH, Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH, Mato Franjičević, zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, te Igor Pejić, sekretar Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Prezentirajući osnove pokazatelje vanjskotrgovinske razmjene BiH sa svijetom, predsjednik Bojić je kazao, između ostalog, da je Bosna i Hercegovina u 2015. godini ostvarila izvoz u vrijednosti od 9,21 milijardi KM, što pokazuje da je izvoz uvećan 3,09 % u odnosu na 2014. godinu.
Uvoz u Bosnu i Hercegovinu u 2015. godini iznosio je 15.40 milijardi KM, što je manje za 2,45% u odnosu na prethodnu godinu.

Pozitivni efekti povećanja izvoza i smanjenja uvoza u 2015. godini rezultirali su smanjenjem vanjskotrgovinskog deficita za 9,68%, u odnosu na 2014. godinu. Vanjskotrgovinski deficit u 2015. godini iznosio je 6.18 milijardi KM.

Europska unija je najznačajniji vanjskotrgovinski partner BiH, na čije je tržište izvezena roba u vrijednosti 6,56 milijardi KM

Također, istaknuto je da je Europska unija najznačajniji vanjskotrgovinski partner BiH, na čije je tržište izvezena roba u vrijednosti 6,56 milijardi KM. Izvoz u EU povećan je za 2,10%. Uvoz je također povećan za 1,05% i ukupno je iznosio 10.55 milijardi KM. Najznačajniji bh. partner iz EU po obimu razmjene je Republika Hrvatska. U 2015. godini, u poređenju sa prethodnom godinom, došlo je do smanjenja ukupnog uvoza proizvoda iz Republike Hrvatske za 6,09%, kao i izvoza za 3,61%.
U strukturi po grupama proizvoda u 2015. godini, došlo je do smanjenja uvoza proizvoda životinskog porijekla i to mesa, ribe i mlijeka, uz istovremeno povećanje izvoza navedenih proizvoda. Također, smanjen je uvoz voća, povrća i njihovih proizvoda, dok je izvoz istih proizvoda povećan.

Nakon EU, zemlje CEFTA 2006 u razmjeni roba sa BiH učestvuju sa 15,4% u ukupnom obimu vanjskotrgovinske razmjene. Najznačajniji vanjskotrgovinski partner po obimu razmjene iz CEFTE je Republika Srbija. BiH je izvezla u Republiku Srbiju izvezla nešto manje od 816 miliona KM, što pokazuje da je izvoz smanjen za 4% u odnosu na 2014. godinu. Treba reći da je iz iste zemlje uvoz povećan za 6,3% i iznosio je 2,13 milijardi KM.

Na tržištu EFTA-e, BiH nije ostvarila značajnije pomake vanjskotrgovinske razmjene u odnosu na 2014. godinu. Najznačajniji partner EFTA-e je Švicarska, sa kojom se gotovo i obavlja sva vanjskotrgovinska razmjena.

U tzv “ostalim tržištima“ ili „trećim zemljama“ najznačajniji vanjskotrgovinski partner BiH po obimu razmjene je Republika Turska, zatim NR Kina.

Tursko tržište je bilo profitabilno za agroindustrijski sektor, čije je povećanje izvoza poraslo za 100,39% u odnosu na 2014. godinu, prvenstveno zahvaljujući izvozu mesa i mesnih prerađevina,  proizvodima mlinske industrije, ulja, raznih proizvoda za ishranu itd.

Promatrajući sektorsku strukturu vanjskotrgovinske razmjene BiH, značajan izvoz u 2015. godini u poređenju sa prethodnom godinom ostvario je agroindustrijski sektor, gdje je porast izvoza povećan za 26,97%, dok je uvoz porastao za 4,88%.

Iz agroindustrijskog sektora najznačajnije povećanje izvoza su proizvodi tarifne grupe 02-meso i drugi klaonični proizvodi, čije povećanje izvoza je iznosilo čak 395,53%. Samo na tursko tržište iz napomenute grupe proizvoda  izvezeno je robe u vrijednosti oko  97,5 miliona KM, što čini 98% cjelokupnog izvoza tarifne grupe 02. Evidentno je i povećanje izvoza voća.

U uvozu agroindustrijskog sektora je zabilježeno veće odstupanje u odnosu na 2014. i to u tarifnoj grupi 01 – žive životinje, čiji je uvoz porastao za 63,05%. Evidentirano je smanjenje uvoza mlijeka i proizvoda od mlijeka, kao i proizvoda životinjskog podrijetla.
Drvni sektor nastavlja sa rastom izvoza. U 2015. godini izvoz se povećao za 6,04%, od čega se i dalje nažalost najviše izvozi drvo i drveni ugljen kao sirovine. Istaknuto je da je zabilježen pozitivan pomak u drvnom sektoru u porastu izvoza namještaja za 5,91%, te proizvoda grafičke industrije koji su zabilježili značajan rast u 2015. godini. Povećan izvoz ostvaren je i u kemijskom i metalnoj industriji, sa akcentom na namjensku industriju.

Vanjskotrgovinski deficit BiH je smanjen ali većina sektora bilježi negativan saldo vanjskotrgovinske razmjene

Na kraju prezentacije, predsjednik Bojić je kazao da je BiH u 2015. godini zabilježila blagi ekonomski rast zahvaljujući postepenom oporavku ekonomske situacije u okruženju, niskom baznom efektu iz 2014. godine, te padu svjetskih cijena praćenim deflacijom u BiH. Takođe, on je kazao da se iz prezentiranih podataka može zaključiti da je vanjskotrgovinski deficit BiH smanjen ali da, nažalost, većina sektora bilježi negativan saldo vanjskotrgovinske razmjene.

(VTKBiH)

Back To Top