skip to Main Content

PITANJE: Kada nastaje obaveza obračunavanja PDV-a kod prometa usluge iznajmljivanja dijelova objekta u svrhu reklamiranja zakupca obveznika PDV-a, koju vrši obveznik PDV-a-zakupodavac, u slučaju kada se naknada za promet te usluge ne naplaćuje u novcu već kompenzacijom potraživanja koje zakupodavac ima prema obvezniku PDV-a-zakupcu nastalog na osnovu ugovora o ustupanju potraživanja kojim je obveznik PDV-a-ustupilac (iz ugovora o zakupu reklamnog prostora zakupac) ustupa potraživanje prema trećim licima obvezniku PDV-a prijemniku (iz ugovora o zakupu reklamnog prostora zakupodavac)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top