skip to Main Content

PITANJE: Da li se može primijeniti odredba člana 7. stav 2. Zakona o PDV-u, u slučaju, kada obveznik PDV-a-prenosilac izvrši prenos dijela imovine koji čini oprema za proizvodnju oružja i municije, nekretnine koje se koriste za obavljanje djelatnosti proizvodnje oružja i municije, oprema za restoran ishrane zaposlenih koji se koristi u okviru obavljanja djelatnosti proizvodnje oružja i municije, oprema za opitni tunel za oružje i municiju, opremu za video nadzor djelatnosti proizvodnje oružja i municije i druga dobra koja se koriste za obavljanje navedene djelatnosti, kao ulog u privredno društvo-obveznika PDV-a?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top