skip to Main Content

PITANJE: Nakon što je općina izvršila parcelaciju gradskog građevinskog zemljišta, općinsko vijeće donijelo je odluku da se isto dodijeli zainteresovanim osobama radi izgradnje stambenih objekata. Nakon dodjele i provedenih postupaka oko upisa u zemljišne evidencije, vlasnici tih katastarskih čestica – građevinskih parcela, ishodili su urbanističku suglasnost i građevinsku dozvolu, te sagradili obiteljske kuće.

Prije početka izvođenja radova, investitori-vlasnici nisu podnijeli zahtjev, niti zatražili iskolčenje objekta da se sačini elaborat o iskolčenju pa da se nakon iskopa temelja provjeri da li su temelji iskopani po elaboratu o iskolčenju i odobri nastavak radova. Također, građevinski inspektor nije obilazio gradilišta, niti vršio kontrolu ispravnosti i zakonitosti izgradnje objekata. Vlasnici su se uselili u svoje obiteljske kuće u kojima žive već godinama. Problem je nastao kada je jedan od vlasnika zatražio upis objekta u katastru. Prilikom izlaska geodeta na teren za izradu geodetskog elaborata izgrađenog objekta koji je potreban za izdavanje uporabne dozvole koja je uvjet za upis u katastru, premjeravanjem je utvrđeno da su granice građevinske parcele pomjerene, u odnosu na plan parcelacije. Dio obiteljske kuće sagrađen je na susjednoj parceli (među strankama nema spora) jer je i drugi vlasnik ušao u susjednu parcelu. Također, je utvrđeno da je granica predmetne parcele koja nije pod objektom zahvatila dio putnog zemljišta, ali da ne ugrožava put-ulicu (put nije upisan u katastru).

Do pomjeranja granica građevinskih parcela vjerojatno je došlo u skoro cijelom nizu. Kako riješiti navedenu situaciju, tko je nadležan, smije li se parcelacija mijenjati odnosno granice građevinskih parcela, na koji način i u kojem postupku? Kako će vlasnici nekretnina upisati svoje izgrađene objekte u kojima žive već duže vrijeme?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top