skip to Main Content

PITANJE: Da li korištenje privatnog automobila u službene svrhe na području Grada Sarajeva potpada pod obavezu obračuna punih doprinosa ili se isplaćuje kao naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe po Uredbi 15% cijene benzina 95 po pređenom kilometru? Direktor je donio odluku o korištenju privatnog automobila u službene svrhe za potrebe dostavljanja pošte uz obavezno podnošenje izvještaja o odnošenju pošte?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top