skip to Main Content

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini predstavilo je jučer u Sarajevu rezultate privrednog istraživanja koje se godišnje provodi među članovima udruženja Wirtschaftsverein BiH, s ciljem detektovanja zadovoljstva njemačkih i drugih investitora u Bosni i Hercegovini te kompanija koje se angažuju u bilateralnim privrednim odnosima sa Njemačkom.

Iako trenutnu situaciju u zemlji, kao i u prošlogodišnjem istraživanju, više od dvije trećine ispitanika ocjenjuje kao lošu, privrednici ipak s optimizmom gledaju u budućnost. Tako 39% ispitanika očekuje da će 2016. godina biti bolja od prethodne. Svaka druga kompanija se nada stabilnom odnosno jednakom razvoju privrede, dok 9% ispitanika očekuje pogoršanje, što je samo za jedan procenat manje od prošle, ali jasno manje od 2014. godine, kada je čak 41% ispitanika očekivalo pogoršanje situacije. Ukupno gledano, ovo je najoptimističniji rezultat od 2009. godine. Ova ocjena ukazuje na to da privrednici vide poboljšanje sveukupnog ekonomskog razvoja u odnosu na prethodnu godinu, kada je samo 22% ispitanika očekivalo bolju sitiuaciju.

Trenutnu situaciju u vlastitoj firmi 38% učesnika u istraživanju ocjenjuje kao dobru, a oko 54% kao zadovoljavajuću, što je slično rezultatu iz prethodne godine (34% dobro; 60% zadovoljavajuće).

Ukupno 82% ispitanika u tekućoj godini očekuje bolji poslovni razvoj vlastite kompanije nego u prethodnoj, za razliku od 2015. godine, kada ih je bilo 64%. Ovim rezultatom, kompanije jasno pokazuju svoj optimizam, što je također najbolji rezultat od 2009. godine.

Bitno mjerilo za privredna kretanja su uvijek investicije. I ovdje se pokazao optimizam ispitanika. Ukupno 54% ispitanika računa sa povećanjem investicija u ovoj godini, dok 38% predviđaju jednako visoke investicije. To znači, da skoro svi ispitanici (92%) planiraju dalje investirati. To se može tumačiti kao važan signal.

54% ispitanika planira povećati broj uposlenika, 2% više nego u prethodnoj godini. Ovo je najoptimističniji rezultat od 2009. godine.

S ovim rezultatom korespondiraju i očekivanja u vezi sa razvojem prometa. 80% ispitivanih kompanija očekuje povećanje prometa. I ovdje je prisutnan kontinuirano pozitivan razvoj. U prošloj godini 66% ispitanika je očekivalo povećanje prometa, u godini prije toga 53%.

Kao i u prethodnoj godini, pozitivne prognoze se ogledaju u trendu zapošljavanja u ovim kompanijama. Tako 54% ispitanika planira povećati broj uposlenika, 2% više nego u prethodnoj godini. Ovo je također najoptimističniji rezultat od 2009. godine.

Malo drugačija slika nastaje kod pitanja, u kojoj mjeri bh. tržište rada može pokriti potrebe vlastitog preduzeća za stručnom radnom snagom. Jedna trećina ispitanika smatra da se ova potreba može 80-100% pokriti, dok je svaki četvrti ispitanik izjavio, da bh. tržište rada može pokriti potrebu za stručnom radnom snagom do 40%. Ovo se može tumačiti kao jasan nedostatak obrazovnog sistema u ovoj zemlji.

Izvozne aktivnosti i dalje zauzimaju veoma bitno mjesto u kompanijama. Pola ispitanih kompanija računa sa povećanjem izvoza, dok druga polovica očekuje da će obim izvoza ostati nepromijenjen.  Tako je 2016. prva godina od 2009., kada nijedna kompanija nije navela da očekuje pad izvoznih aktivnosti. U vezi s tim je zanimljivo spomenuti, da 78% svih ispitanika izlazak na njemačko tržište smatra bitnim ili veoma bitnim.

Učesnici istraživanja su izrazili veliko nezadovoljstvo kada su u pitanju sljedeći faktori: borba protiv korupcije i kriminala, politička i socijalna sigurnost, pravna sigurnost, transparentnost javnih nabavki i pristup javnim / EU podsticajnim sredstvima.

Ispitanici su najzadovoljniji bili sa sljedećim faktorima: produktivnost i zalaganje zaposlenika, kvalifikacija zaposlenika, akademsko obrazovanje, članstvo u EU (buduće), kvalitet i raspoloživost lokalnih dobavljača.

Uprkos svim izazovima bh. tržišta, nepromijenjen ostaje podatak, da bi čak 80% ispitivanih kompanija Bosnu i Hercegovinu opet izabralo kao lokaciju za poslovanje.

Back To Top