skip to Main Content

 

Na prošlosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 3.492.168,20 KM, kroz 205 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 11.639,24 KM što predstavlja 0,33% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 59.598,11 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,596 KM, čime je ostvaren pad od -0,67% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 9.799,47 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,69 KM, čime je ostvaren pad od -0,13% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 166.122,75 KM, što predstavlja 4,76% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 kojima se trgovalo u vrijednosti od 70.875,20 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Potkozarje a.d. Gradiška, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 19.524,20 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,20 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 3 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 3.166.054,57 KM.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 3 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6, Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 10.651,29 KM.

Back To Top