skip to Main Content

službeniku i namješteniku, kao prethodni-minuli staž na osnovu kojeg zaposlenik ima uvećanje plaće za 0,5% za svaku godinu penzijskog staža. Da li mora dati izjavu poslodavcu za uračunavanje ratnog staža u minuli rad? Da li, ako jednom da izjavu o saglasnosti o uračunavanju posebnog staža, istu može povući ili promijeniti?

Npr. ako državni službenik ili namještenik ima 24 godine radnog staža. Upisao je u listing poseban staž od šest godina. Da li mu se taj staž proveden u odbrani BiH priznaje prilikom obračuna plaće kada bi zajedno sa ostalim stažom imao 30 godina staža ili mu se ne priznaje u kom slučaju bi onda imao 24 godine staža?

Da li u tom slučaju zaposleniku koji je primao dodatak na plaću za ratni staž, poslodavac automatski mora računati taj ratni staž kod izračuna ukupnog staža za prestanak radnog odnosa, jer bi u suprotnom značilo da se ratni staž koristi samo kao pogodnost kod obračuna minulog rada, ali ne i kod sticanja uslova za prestanak radnog odnosa?

Nejasnoća je zbog činjenice da Zakon o državnoj službi Federacije BiH kao jedan od načina prestanka radnog odnosa predviđa – kada zaposlenik navrši 40 godina penzijskog staža (penzijski staž=staž osiguranja +posebni ratni staž), a Zakon o namještenicima Federacije BiH u izmjenama je predvidio prestanak radnog odnosa kada namještenik navrši 40 godina staža osiguranja (u ranijem Zakonu bilo 40 godina penzijskog staža).

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top