skip to Main Content

Banka Srpske

 

Iz Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine potvrđeno je juče da će izvršiti isplatu osiguranih depozita deponentima i štedišama (fizičke i pravne osobe) Banke Srpske a.d. Banja Luka, najkasnije u roku od 60 dana od dana oduzimanja dozvole za rad ovoj banci.

Isplata će se izvršiti putem banke isplatioca – UniCredit banke a.d. Banja Luka, a o početku isplate deponenti će biti obaviješteni kako pojedinačno tako i putem medija.

Agencija za bankarstvo RS-a je 27. aprila ove godine odluzela dozvolu za rad Banci Srpske, a ta odluka danas je postala i konačna.

Ukupni depoziti u Banci Srpske iznose oko 150 miliona maraka, od čega su osigurani oko 55 miliona maraka.

Agencija za osiguranje depozita BiH isplatit će osigurane depozite, dok će preostalih 95 miliona KM koji nisu osigurani biti isplaćeni u skladu s raspoloživim novcem od naplate kredita i prodaje imovine banke.

Među neosiguranim depozitima najviše je novca javnog sektora.

Banka Srpske druga je propala banka u RS, nakon likvidacije Bobar banke prošle godine.

Nastala je nakon također propasti Balkan investment banke, a još niko sudski nije odgovarao za kriminal u toj banci.

Back To Top