skip to Main Content

Mbanking Business

 

Danas pametne telefone koristimo skoro za sve, pa zašto ne i za poslovanje s bankom? Usluga mobilno bankarstvo omogućava korištenje bankarskih, finansijskih usluga putem mobitela. S druge strane, internet bankarstvo se danas smatra izuzetno respektabilnim proizvodom, a riječ je o usluzi koja omogućava korištenje bankarskih usluga putem računara.

Otkud uopšte ova veza bankarstva i tehnnologije? Svima nam je poznata činjenica da tehnologija korača naprijed krupnim koracima, kontinuirano uvodeći inovacije na tržištu i ujedno pred svaku poslovnu branšu postavlja zadatak da kreira nove proizvode. Bankarstvo i tehnologija su usko povezani, a ova veza je iskazana kroz elektronsko bankarstvo.

Internet i mobilno bankarstvo su istaknute usluge u ovom domenu, a rezultat su praćenja svjetskih trendova. Iako kod određenog broja trenutnih i potencijalnih korisnika ovih usluga postoji skeptičnost prema ovakvom načinu poslovanja, riječ je o maksimalno sigurnim uslugama, uz zagarantovanu diskreciju. Navedeno je rezultat primjene najsavremenijih zaštitnih tehnologija.

Svi oni koji cijene svoje vrijeme i radije ga provode sa svojom porodicom, prijateljima ili baveći se nekom drugom aktivnošću, nego čekajući u redu u poslovnici, nalaze veliku vrijednost u internet i mobilnom bankarstvu. Zašto? Riječ je o dvijema savremenim, alternativnim uslugama, jednostavnim za korištenje, koje karakteriše niz prednosti, a koje štede vrijeme i novac klijenta.

Kako? Realizacija naloga putem internet i mobilnog bankarstva je znatno jeftinija, nego realzacija istih u poslovnici banke. Naime, ukoliko naknada za obavljenih npr. šest transakcija (od čega pet na istu, a jedna na drugu banku) na šalteru banke košta 10,50 KM, korištenjem navedenih usluga klijent plaća 80% nižu naknadu, odnosno 2,10 KM. Pored toga, treba istaći da su ove usluge znatno smanjile potrebu dolaska klijenta u poslovnicu. Interent i mobilno bankarstvo dostupni su klijentu na bilo kojem mjestu sa kojeg ima pristup internetu – a to je danas gotovo svugdje. Također, ove usluge su dostupne i u bilo koje vrijeme, 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, 365 dana u godini, bez obzira na radno vrijeme banke. Stoga i poslovni korisnici koji znaju da je vrijeme novac, štede koristeći uslugu internet bankarstva i povećavaju efikasnost svog poslovanja.

Više informacija o Raiffeisen Internet bankarstvu i Raiffeisen mobilnom Bankarstvu (R’m’B) dostupno je na web stranici Raiffeisen banke www.raiffeisenbank.ba

(Poslovne novine)

Back To Top