skip to Main Content

PITANJE: Od kada rješenje proizvodi pravne posljedice?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Rješenje koje je doneseno kao upravni akt proizvodi pravne posljedice kada je uredno dostavljeno stranci. Kod akata poslovanja odnosno akata koji nisu upravni rješenje može proizvesti pravne posljedice od dana donošenja. To je u pravilu kod određenih imenovanja ili postavljenja u organima uprave ili imenovanja u određenim komisijama, ali se takva rješenja objavljuju u službenim glasilima.

Rješenje koje je upravni akt ne može se primjenjivati prije nego je uredno dostavljeno stranci a ukoliko se desi da nije uredno dostavljeno stranci ne proizvodi pravne posljedice niti za organ niti za stranku.

Izuzetna je važnost dostavljanja rješenja, jer kada žalba ne odlaže izvršenje rješenje  postaje izvršno dostavljanjem stranci, a ukoliko rješenje nije dostavljeno organ koji ga je donio može ga mijenjati sve dok ne bude dostavljeno stranci.

Stranci se pismena mogu dostavljati i putem punomoćnika ako je odredila punomoćnika samo za primanje pismena tada se smatra da je pismeno dostavljeno stranci.

Kod dostavljanja pismena dešava se da je stranci dva puta uredno dostavljeno isto rješenje, te u tom slučaju rok za korištenje pravnih sredstava počinje teći od dana kada je izvršeno prvo dostavljanje./restrict] Časopis ZIPS

Back To Top