skip to Main Content

IFC Logo 1

 

Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, pomaže tvornici sode Sisecam Soda Lukavac da unaprijedi svoju konkurentnost i investira u okolišno prihvatljiviju tehnologiju u okviru napora na jačanju ekonomskog rasta i zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini.

IFC je odobrio kredit od 8,9 miliona eura za Sisecam, proizvođača sode (natrijevog karbonata), supsidijarne kompanije Sisecam grupacije iz Turske. Kreditom će se pomoći kompaniji da unaprijedi energetsku efikasnost i poveća ulaganja u zelenu tehnologiju. IFC-ovo financiranje će doprinijeti ostvarenju programa kapitalnih ulaganja vrijednog 24,8 miliona USD, koji uključuje novi kotao povećane energetske efikasnosti, filtersku stanicu i napredni tretman otpadnih voda.

Godine 2007. IFC je pomogao grupaciji Sisecam da financira akviziciju Sisecam Soda Lukavac, koja je tada bila državno poduzeće koje je poslovalo sa gubitkom. Najnoviji kredit predstavlja četvrti angažman IFC-a sa Sisecam Soda Lukavac, a raniji krediti su odobravani 2013., 2010. i 2007. Sisecam je klijent IFC-a već više od 40 godina na više investicionih projekata, prvo u Turskoj, a potom i u drugim zemljama, jer je IFC pomogao financiranju ekspanzije ove grupacije na Balkanu, u Rusiji i Gruziji.

– Povećanje energetske efikasnosti i unaprjeđenje zaštite okoliša u tvornici Sisecam Soda Lukavac donijet će okolišne i ekonomske koristi Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će naša sredstva pomoći da tvornica sode Sisecam Soda Lukavac postane efikasnija u smislu iskorištenja resursa, profitabilnija i konkurentnija, uz istovremeno unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva kroz smanjenje zagađenja – istakao je regionalni menadžer IFC-a za zapadni Balkan Thomas Lubeck.

Bosna i Hercegovina je postala dioničar i član IFC-a 1996. godine. Od tada, IFC je uložio 385 miliona američkih dolara u lokalnu privredu, uključujući 23 miliona dolara koje je mobilizirao od svojih partnera, stavljajući poseban naglasak na proizvodnju i financijska tržišta. Također, IFC je u BiH ulagao u sektor zdravstva, u općinsku infrastrukturu, agrobiznis, izgradnju i općenito proizvodnju.

Savjetodavne usluge IFC-a u Bosni i Hercegovini, od kojih se neke nude u partnerstvu sa Svjetskom bankom, imaju za cilj unaprijediti investicionu klimu, potaći korištenje obnovljive energije, proširiti pristup financijama i privući učešće privatnog sektora u razvoju infrastrukturnih projekata, saopćeno je iz IFC-a.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top