skip to Main Content

Senad Softic D 12082015

 

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine dr. Senad Softić prisustvovao je Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona koji je, pod nazivom „Finansijska stabilnost regiona u promijenjenim globalnim oklonostima“, održan 10. i 11. juna 2016. godine u Bečićima (Crna Gora).

U okviru Samita, guverner Softić učestvovao je u panelu guvernera centralnih banaka regiona o ključnim izazovima za monetarnu politiku i superviziju banaka u 2016. godini. U okviru ovog panela, razmatran je niz aktuelnih tema među kojima su moguće posljedice nove politike FED-a i ECB-a na monetarnu politiku, kamatnu stopu i kurseve lokalnih valuta na Zapadnom Balkanu, svjetski valutni rat i posljedice po zemlje regiona koje ne koriste euro, testovi na stres i sistemski rizici u bankarskom sektoru, prednosti i mane „ciljane inflacije“, politika kamatnih stopa u 2016. godini, euro kao valuta – prednosti i mane, novi modeli regionalne saradnje.

Samit je organizovao beogradski nedjeljnik NIN fokus, uz podršku Ministarstva finansija Crne Gore i Centralne banke Crne Gore.

Back To Top