skip to Main Content

Reciklaza

Na inicijativu članica Grupacije bezalkoholnih pića i vode u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine je 15. februara održan sastanak na temu Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Iako su prisutni predstavnici proizvođača, reciklera i operatera pokazali zabrinutost povodom novonastale situacije, predstavnici Federalnog ministarstva za okoliš i turizam i Fonda za zaštitu okoliša FBiH su uvjerili prisutne da će se donošenjem Izmjena i dopuna Zakona, Uredbi i novih Pravilnika poboljšati trenutna situacija, te da privreda pri tom neće biti oštećena, već naprotiv, da će se sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom unaprijediti.

Međutim, privrednici i dalje smatraju da se ukidanjem Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu u FBiH, i nadalje planiranog uspostavljanja regulisanog državnog vlasništva nad upravljanjem ambalažnim otpadom, federalna uprava udaljava od dobro uspostavljenih, transparentnih, finansijski učinkovitih, konkurentnih i ka cirkularnoj ekonomiji usmjerenih EPR šema i evropskih praksi. Sistem, koji je u posljednjih nekoliko godina uspostavljen na tržištu FBiH (EPR), pratio je neosporna poboljšanja u pogledu učinka u recikliranju otpada zbog čega privrednici čvrsto vjeruju da će ukidanjem trenutnog federalnog upravljanja ambalažnim otpadom, nivo upravljanja ambalažnim otpadom postati skuplji, manje transparentan s nedostatkom konkurencije i sa snažnim negativnim društveno – ekonomskim implikacijama.

Svi prisutni privrednici su zamolili predstavnike Federalnog ministarstva okoliša i turizma da zbog novonastale situacije povodom improvizovanog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom razumiju brigu proizvođača bezalkoholnih pića, voda, piva, mlijeka, proizvođača papira i kartonske ambalaže, trgovinskih lanaca, reciklera i mnogobrojnih privrednih subjekata koji organizovano preko grupacija i udruženja pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH zastupaju interese privrede, te da u što kraćem roku donesu neophodne zakone, uredbe i pravilnike poštujući načelo jedinstvenog tržišta, tj. harmonizacije zakona i propisa u oba bosanskohercegovačka entiteta.

Također, privrednici su insistirali da je u pripremu Izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom FBiH i pratećih Uredbi i Pravilnika neophodno uključiti i privrednike kao interesne strane, te uspostaviti kontinuirani dijalog i razmjenu informacija između vlasti i bosanskohercegovačkih proizvođača.

(VTK BiH)

Back To Top