skip to Main Content

Kanal5

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu EC IPA TF No. TF0A1998 – PEND u vrijednosti od 2.322,300,00 eura za Projekt otpadnih voda u Sarajevu, rehabilitacija prečistača u Butilama, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Cilj Projekta je unapređenje uvjeta života stanovništva u područjima koje pokriva Vodovod i kanalizacija Sarajevo i nizvodnim naseljima i poboljšanje efikasnosti mreže za prikupljanje otpadnih voda u Kantonu Sarajevo.

Projekt obuhvata izgradnja kotlovnice i pratećih objekata za tretman mulja na prečistaču Butila, uključujući nabavku roba, radova, opreme i konsultantskih usluga.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora

Back To Top