skip to Main Content

 

Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA), Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vanjsko-trgovinske komore BiH su 1. juna 2016. godine održali radni sastanak posvećen zajedničkom radu na privlačenju stranih investitora u BiH.

Imajući u vidu trend pada stranih investicija u BiH u posljednjih nekoliko godina, učesnici sastanka su se složili da je privlačanje stranih investicija prioritetan zadatak svih institucija BiH. Unapređenje suradnje na poboljšanju priliva stranih ulaganja i  poboljšanje koordinacije rada institucija na polju promocije Bosne i Hercegovine kao destinacije interesantne stranim investitorima, te zajednički i koordinirani nastup na  promoviranju investicionih  potencijala BiH treba doprinijeti povećanju priliva stranih  investicija bez kojih nema ekonomskog napretka.

Na sastanku je razgovarano o jačanju ekonomske diplomatije DKP mreže BiH u svijetu na način da se iz privrede biraju eksperti –  ekonomski savjetnici koji bi radili na pronalasku stranih investitora. Zaključeno je da se intenzivira učešće na svim investicionim skupovima i forumima u svijetu, te uloži više sredstava u izradu promotivnih materijala i provede zajednička  kampanja u stranim medijima pod nazivom „Invest in BiH“. Organizirat će se i tzv. „outreach“ kampanja u pojedinim zemljama, odnosno ciljane posjete jednom broju potencijalnih investitora.

Također je naglašena potreba  zajedničkog rada svih institucija na stvaranju povoljnog zakonodavnog okvira za privlačenje stranih investitora, te na eliminiranju parafiskalnih nameta koji otežavaju ekonomsku aktivnost u zemlji.

Back To Top